Privatlivspolitik, Humain ApS

Privatlivspolitik, Humain ApS

Du accepterer hermed, at Humain ApS og vores underleverandører behandler dine personlige data i forbindelse med din ansøgning eller registrering i vores database i overensstemmelse med det, der er anført nedenfor.

Vi bruger Emplys HR-platform, og data gemmes i vores database i op til 6 måneder efter registrering eller projektets færdiggørelse. Dataene slettes derefter automatisk, medmindre du aktivt vælger at forny de indsendte data med yderligere 6 måneder. Du vil blive informeret via e-mail i slutningen af ​​perioden.

Hvis du bliver ansat i forbindelse med en rekrutteringsproces, gemmes dine data i op til 2 år efter, at projektet er afsluttet af hensyn til en mulig garantiperiode.

Vi beder dig om kun at inkludere personlige data, der er relevante til formålet. Du må ikke sende os dit CPR-nummer eller oplysninger som helbredsmæssige forhold, religion osv., som ikke er væsentlige for registreringsformålet.


Formål med registrering

Humain ApS behandler personlige data om dig, der fremgår af din ansøgning, dit CV og andet relevant materiale såsom eksamensbeviser, referencer og lignende. Derudover vil Humain ApS muligvis behandle personlige data om dig fra tredjepart, f.eks. LinkedIn, online søgninger eller referencer fra tidligere arbejdsgivere.

 

Formålet med behandlingen af ​​dine personlige data er:

  • i forbindelse med rekrutteringsprocesser i samarbejde med potentielle arbejdsgivere
  • at give dig relevante oplysninger, dvs. vedrørende ledige job
  • og til ethvert andet relateret formål inden for vores forretningsområde

 

Retsgrundlag for behandling af dine personlige data

Vi overholder gældende dansk og EU-lovgivning i relation til GDPR. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt. Vi bruger kun de data, vi har brug for for at kunne udføre vores konsulent- og rekrutteringsprocesser.

Det retslige grundlag for behandling af dine almindelige personoplysninger er kvalificeringen af dit kandidatur til konkrete stillinger efter eget ønske, eller at forfølge de juridiske interesser hos Humain ApS, såsom rekruttering af de mest kvalificerede kandidater til en bestemt stilling - inklusive evaluering af ansøgere, etc.

Eventuelle forespørgsler til tidligere arbejdsgivere vil kun ske efter dit specifikke forudgående samtykke.

Nogle gange henter vi personlige oplysninger om dig fra tredjepart som LinkedIn, fra en online søgning osv. og behandler disse personlige data, uden at du har sendt os en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale før. Hvis du overvejes til en relevant position, vil vi kontakte dig via telefon eller mail, og i denne forbindelse vil du blive yderligere informeret om behandlingen af ​​dine personlige data i forbindelse med denne proces.

 

Modtagere af dine personlige data

Humain samarbejder med visse databehandlere (f.eks. Emply, People Test Systems og Slack), der udfører en række opgaver på vegne af Humain ApS. Disse databehandlere får adgang til dine personlige data. Databehandlerne kan kun lovligt få adgang til at behandle dine personlige data i henhold til dokumenterede instruktioner fra Humain ApS og som forberedelse til at opfylde de specifikke formål, der er oprettet af Humain ApS. Databehandlerne kan således ikke behandle dine personlige data til egne formål.

Hvis du overvejes til en stilling hos en kunde hos Humain ApS, udveksler vi dine personlige data med denne kunde efter dit forudgående samtykke.

Overførsel af dine personlige data til tredjelande (uden for EU / EØS)

Dine personlige data overføres ikke til tredjelande med utilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål.

Vi anbefaler, at du holder dine data opdateret i vores rekrutteringsdatabase. Du kan til enhver tid rette eller slette dine data ved at tilgå din profil i vores database.

Dine rettigheder som registreret person

Hvis du er blevet registreret, har du specifikke rettigheder.

Du har ret til:

  • Få adgang til de personlige data, Humain ApS har registreret om dig
  • Få personlige oplysninger rettet, hvis de viser sig unøjagtige eller vildledende
  • Få de personlige data slettet under visse bestemmelser (retten til at blive glemt)
  • Dataportabilitet - dvs. under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personlige data overført til et andet firma uden hindring fra Humain ApS

 

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik, bedes du kontakte Morten Anker Blirup på morten@humain.com

HUMAIN
Mariane Thomsens Gade 56, 4.
8000 Aarhus C
GDPR politik
Kontakt
Mobil: +45 40 25 82 21
Telefon: +45 70 25 12 21
Email: morten@humain.com