Sparring og coaching

Med fokus på muligheder, uudnyttede potentialer og kompetencer

Individuelle forløb

Med udgangspunkt i det konkrete behov sammensætter vi et forløb, der strækker sig over minimum 5 sessioner.

Gennem fortrolig samtale identificerer vi uudnyttede potentialer og kompetencer, som omsættes til konkrete indsatser - der skaber udvikling og resultater.

Ved forløbets afslutning drøfter vi de forandringer, der er skabt, og identificerer nye fokusområder, som er relevante at arbejde videre med.

Individuelle forløb kan eksempelvis være ledersparring, karriereudvikling og forebyggende stress forløb. 

Gruppe forløb

Et gruppe forløb tager som oftest udgangspunkt i indledende individuelle samtaler med alle deltagere i gruppen. Dette gør vi for at identificere såvel den enkeltes som teamets udviklingspotentiale.

Efterfølgende gennemfører vi typisk 1 - 2 seancer med hele teamet, hvor vi skaber fælles mål og motivation for det videre arbejde.

Som opfølgning på de igangsatte aktiviteter afholder vi også indviduelle samtaler med alle i teamet.

Vi gennemfører gruppe forløb med såvel ledergrupper som øvrige teams.

HUMAIN
Mariane Thomsens Gade 56, 4.
8000 Aarhus C
GDPR politik
Kontakt
Mobil: +45 40 25 82 21
Telefon: +45 70 25 12 21
Email: morten@humain.com