Outplacement skaber resultater

Forløbet definerer retning og overblik

Outplacement

Når man er blevet opsagt, skal man skifte spor - og får dermed muligheden for at se karrieren i et nyt perspektiv.

Vores solide rekrutteringserfaring er et godt fundament i sparringen med den enkelte - og skaber hurtige resultater. 

Det har store konsekvenser for en medarbejder, der bliver opsagt. Med et outplacement forløb hjælper virksomheden den opsagte medarbejder godt på vej - mod en ny destination.

Et outplacement forløb kan være med til skabe ro og respekt omkring den eller de opsagte medarbejdere og blandt de tilbageblevne kolleger.

Executive forløb

Vores executive forløb er målrettet ledere på højt taktisk niveau, funktionsdirektører og direktører.

Forløbet bliver tilpasset den enkelte person og den konkrete situation. Forløbet er kendetegnet ved en meget tæt, hyppig sparring og dialog med den opsagte leder. Et executive outplacement forløb stopper først, når lederen har fået ny ansættelse - inden for nogle aftalte rammer.

Individuelle forløb

Det kan i mange situationer være en god investering, at jeres opsagte nøglemedarbejder får tilbud om et individuelt, skræddersyet forløb, hvor både indhold og længde kan variere.

Konceptet giver mulighed for individuel sparring, som tilpasses den enkeltes behov. Individuelle forløb er målrettet mellemledere, specialister og generalister på taktisk og operationelt niveau.

Gennem målrettet kommunikation og respekt for den enkelte medarbejders situation finder vi løsningen, der hjælper til det næste skridt i karrieren.

HUMAIN
Mariane Thomsens Gade 56, 4.
8000 Aarhus C
GDPR politik
Kontakt
Mobil: +45 40 25 82 21
Telefon: +45 70 25 12 21
Email: morten@humain.com